โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. Phone : +66 2 644 8150 ต่อ 81838,81809 Email : rail@nstda.or.th
เลือกหน้า

วิดีโอความรู้ระบบราง (NEW CONTENT)

  • พบกับหมวดหมู่ใหม่ของ Website คลังความรู้ วิดีโอความรู้ด้านระบบราง
ดูวิดีโอทั้งหมด

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ เป็นโครงการนำร่องระยะที่ 2 ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินต่อเนื่องจากโครงการนำร่องระยะที่ 1

เกี่ยวกับโครงการ

จดหมายข่าว (Newsletter)

R

บทบรรณาธิการ

ความเพียร – ต้องเพียรถึงไหน!

 

R

ปกิณกะ

เมื่อประเทศไทยจะทำอุตสาหกรรมระบบราง

R

ข่าวเด่น

  • การประชุมความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางราง ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี
  • วศร.6 ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดออกทุก วันที่ 15 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความ หรือ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ได้ที่อีเมล์ rail@nstda.or.th

จดหมายข่าว ฉบับพิเศษ (Newsletter)
ฉบับที่ 1 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

R

วิสัยทัศน์การวิจัยมุ่งเป้าด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

 

R

โครงการจัดตั้งสถาบันฯ และความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ

 

R

ผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2556

 

การวางแผนการก่อสร้างสำหรับอนาคตด้วย BIM (Building Information Modeling)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) หรือเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบงานก่อสร้างด้านระบบคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมทางด้านดิจิตอลนั้นทำให้งานทางด้านก่อสร้างนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมระบบราง โดยการปรับแก้ปัญหาต่างๆในสภาพแวดล้อมแบบจำลอง...

Queensland ฉลองครบรอบ 150 ปี ทางรถไฟของรัฐ

รถไฟสายแรกที่ให้บริการในรัฐ Queensland ได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 150 ปี ทางรถไฟของรัฐ การฟื้นฟูหัวรถจักรไอน้ำ A10 ซึ่งเป็นรถไฟสายแรกที่เดินทางจาก Ipswich ไป Bigges Camp...

จำนวนผู้โดยสารของ รถไฟในมหานคร Dubai เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จำนวนผู้โดยสารบนเครือข่ายรถไฟภายในเมือง Dubai เพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% ในช่วงครึ่งปีแรงของปี ในสายสีแดงและสีเขียวของ Dubai โดยจำนวนผู้โดยสารนั้นเพิ่มขึ้นโดยรวมจาก 262.6 ล้านคน ในปี 2014 เป็น 271.3 ล้านคนในปีนี้ (2015) ซึ่ง Dubai...

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร วศร.6

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 12.30 น. พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

การนำเสนอรายงานกลุ่ม วศร.6

ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 การนำเสนอรายงานกลุ่ม โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6) ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าอบรมได้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม นำเสนอในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย...

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016

งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2559 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม