Select Page

ผู้เขียน: thairailadmin

เปิดโลกงานวิจัย…ไปกับ วช. ตอนที่ 11 เรื่อง “ฝึกพนักงานขับรถไฟด้วยชุดฝึกหัวรถจักร Alstom”

พนักงานขับรถไฟจะต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...

Read More