Select Page

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30...

Read More

สัมมนา แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง จัดโดย สถาบันยานยนต์

สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เรื่อง...

Read More

การประชุมการนำเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 และหารือโจทย์วิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางจากผู้ใช้ประโยชน์

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เนื่องด้วยโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง...

Read More
Loading