Select Page

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7) วันที่ 20...

Read More

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30...

Read More

สัมมนา แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง จัดโดย สถาบันยานยนต์

สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เรื่อง...

Read More
Loading