Select Page

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องอุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016

งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial  Supply Chain Logistics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2559 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ...

Read More

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช....

Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Intensive Course หลักสูตร ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ (Railway Electrification)

Intensive Course 5 : Railway Electrification ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

Read More

เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 (Railway Engineering Intensive Course 5)

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 Railway Engineering...

Read More

การสัมมนาเรื่องค้นหาไข่มุกระบบราง (สหกิจศึกษา)

พบกับการค้นหาไข่มุกแห่งวงการระบบราง ผลงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ที่จะพลิกโฉมหน้าวงการศึกษาด้านระบบราง...

Read More
Loading