Select Page

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายและเสวนาในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017) : อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย

การบรรยายและเสวนาในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017) หัวข้อ :...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องอุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016

งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial  Supply Chain Logistics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2559 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ...

Read More

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช....

Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Intensive Course หลักสูตร ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ (Railway Electrification)

Intensive Course 5 : Railway Electrification ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

Read More
Loading