คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง” ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยได้รับฟังประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีอย่างมากมายและมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาอย่างมากมาย

Download
ผลการสรุปงานสัมมนา

 

Share