Select Page

Author: thairailadmin

การทุจริตโครงการก่อสร้างรถไฟจีน

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวซินหวาได้เผยแพร่ข่าวและภาพ การทุจริตการก่อสร้างโครงการทางรถไฟจีน...

Read More

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

แม้ว่าระบบรางจะเป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณที่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและก่อให้เกิดคุณูประการณ์อันหลากหลายแก่ประเทศ แต่ก็หนีไม่พ้นวัฏจักรของการเสื่อมถอย และได้ก้าวเข้าสู่ยุคเสื่อม ถูกแทนที่ด้วยการขนส่งรูปแบบใหม่...

Read More