Select Page

Category: แนวโน้มรอบโลกและคืนความรู้สู่สังคม

เปิดโลกงานวิจัย…ไปกับ วช. ตอนที่ 11 เรื่อง “ฝึกพนักงานขับรถไฟด้วยชุดฝึกหัวรถจักร Alstom”

พนักงานขับรถไฟจะต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...

Read More

ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ระบบรางไทย ปลอดภัย มั่นใจได้

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับ...

Read More

รายการ คม-ชัด-ลึก ตอน จุดตัดรถไฟ…จุดเสี่ยง?

รายการ คม-ชัด-ลึก ตอน จุดตัดรถไฟ…จุดเสี่ยง? ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ผู้ร่วมรายการ...

Read More

รายการ Sarakadee Talk#3 ตอน 2 ล้านล้านบาทกับรถไฟความเร็วสูง

รายการ Sarakadee Talk ตอน 2 ล้านล้านบาทกับรถไฟความเร็วสูง เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา...

Read More

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน ประเทศไทยยุคใหม่ระบบราง

รายการ คิดเพื่อชาติ สถานีโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) ตอน ประเทศไทยยุคใหม่ระบบราง เผยแพร่เมื่อ...

Read More

รายการ คิดเพื่อชาติ TNN2 ตอน ระบบรางในระบบการขนส่ง

รายการ คิดเพื่อชาติ สถานีโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) ตอน ระบบรางในระบบการขนส่ง  เผยแพร่เมื่อ...

Read More

จำนวนผู้โดยสารของ รถไฟในมหานคร Dubai เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จำนวนผู้โดยสารบนเครือข่ายรถไฟภายในเมือง Dubai เพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% ในช่วงครึ่งปีแรงของปี...

Read More
Loading