ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ถึง 10 กันยายน 2554 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 1 นำโดย คุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ได้เดินทางไปสัมมนาและรายงานกลุ่มที่โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ โดยมี คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธาน โดยผู้เข้าอบรมได้นำเสนอรายงานสรุปจากการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและนำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาระบบรางในประเทศไทย

Share