เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 58 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
(Thailand Research Expo 2015) ณ ห้องโลตัสสวีท 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ เครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งงานจะมีในวันที่ 16-20 ส.ค. 58 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Share