ในวัน ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ให้ผู้ที่สนใจดูงานความก้าวหน้าของโครงรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

โดยได้รับความร่วมมือจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

และ บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงและตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วง

พร้อมทั้งได้ความอนุเคราะห์วิทยากรญี่ปุ่นจาก JAPAN TRANSPORT ENGINEERING COMPANY (J-TREC)

ในการมาให้ความรู้ในส่วนต่างๆของตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งได้มอบองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เยี่ยมชม

 

Share