ในวัน พุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ให้ผู้ที่สนใจดูงาน และรับฟังบรรยายการดำเนินงานของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

หรือ Inland Container Depot (ICD) ลาดกระบัง

โดยได้รับความร่วมมือจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

และ บริษัท Siam Shoreside Services Ltd – APM Terminals Inland Services

ในการเข้าเยี่ยมชมสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ไอซีดี ลาดกระบัง) ในส่วนของการรถไฟ

และในส่วนสถานี A ของบริษัท Siam Shoreside Services Ltd – APM Terminals Inland Service

ในการมาให้ความรู้ในการบริหารจัดการการบรรจุและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เยี่ยมชม

 

 

Share