การเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟที่ CTC บางซื่อ วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2554  ของคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1

ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1  เข้าเยี่ยมศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟที่ CTC บางซื่อ โดยได้รับเกียรติจากคุณอุดม โอภาส ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานต้อนรับ และคุณอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง วิศวกรกำกับการกองโครงการและแผนงานศูนย์โครงการและพัฒนาระบบฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ควบคุมการเดินรถรถไฟที่ CTC
บางซื่อ และ วิธีการควบคุมการเดินรถไฟภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟที่ CTC บางซื่อ

ในช่วงบ่ายทางคณะ ได้เดินทางไปดูศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต โดยได้รับเกียรติจากคุณสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเดินรถ คุณวีระพงษ์ ลาหลง วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ คุณวิโรจน์ รัตนเกื้อกูลชัย ผู้จัดการหน่วยระบบอาณัติสัญญาณ จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า BTS และพาทางคณะเข้าเยี่ยมชม ห้องควบคุมการเดินรถไฟ BTS

Share