ในวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2559 กับกิจกรรมงาน วศร.สัญจร

โดยได้มีการเยี่ยมชม โรงงานของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณ สรุเดช ทวีแสงสกุลไทย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

และได้เยี่ยมชมกิจการงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการต้อนรับจาด รศ.ดร.รัชพล สันติวราการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

Share