การเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554  ของคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1

ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1  เข้าเยี่ยมชมกิจการโลจิสติกส์ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากคุณธงชัย ธรรมปรีดี ผู้อำนวยการกองท่า การท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานต้อนรับ และคุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องประวัติความเป็นมา โครงสร้างของท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากนั้นและได้นำคณะฯ ไปที่หอสังเกตการณ์เพื่อชมบริเวณโดยรอบของท่าเรือแหลมฉบัง

ในช่วงบ่ายทางคณะ ได้เดินทางไปดูการก่อสร้างรางรถไฟทางคู่จากสถานีรถไฟฉะเชิงเทราต่อมาถึงสถานีรถไฟศรีราชาจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทางรถไฟทางสายตะวันออกเป็นแบบระบบรางคู่ทั้งหมดเพื่อสะดวกต่อการขนส่งสินค้าจากศูนย์บรรจุและแยกสินค้ากล่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย ลาดกระบัง (Inland Container Depot : ICD) กับท่าเรือแหลมฉบังโดยได้รับการต้อนรับจาก คุณพงศ์วัฒน์ องค์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสะพาน และคุณปิยบุตร โตวิจารณ์ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง ได้มาบรรยายในเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ปัญหาที่พบเจอและแนวทางในการแก้ไข

Share