การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2
เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน”

The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (2nd RISE)
Main Theme “Railway Standard and Thai Railway Parts Manufacturing”

 

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน

จัดโดย
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)

 

Rail International Standard Seminar

วันที่ 16 มีนาคม 2559 13.00-17.00 น.งานวิจัยมุ่งเป้าด้านการคมนาคมระบบราง

วันที่ 17 มีนาคม 2559 09.00-12.15 น.


การเสวนาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2559 13.30-16.30 น.


กำหนดการ


เอกสารประชาสัมพันธ์


Slide SRT (วันที่ 16/03/2016)


Slide RTRI (วันที่ 16/03/2016)

 

Share