พบกับงานเสวนาประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระบบราง ในงานสัมมนา เรื่อง

พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร?”

How to enhance local railway parts manufacturing capability for the future economic and social benefits?

ภายในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช.ครั้งที่ 12 (NAC2016)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ห้องประชุม Grand hall ชั้น 1 อาคาร ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

(อาคาร CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกได้ ที่นี่

 

อกสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
E-mail : rail@nstda.or.th Website : www.thairailtech.or.th โทร 0-2644-8150ต่อ 81840 , 81879

Share