พบกับการค้นหาไข่มุกแห่งวงการระบบราง ผลงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ที่จะพลิกโฉมหน้าวงการศึกษาด้านระบบราง ในงานสัมมนา เรื่อง

ค้นหาไข่มุกระบบราง”

Perspective and Evaluation of an outcome-based rail research learning 2016 (PEARL 2016)

ภายในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช.ครั้งที่ 12 (NAC2016)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ห้องประชุม One North ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ทาวเวอร์ A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จังหวัดปทุมธานี

 

ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกได้ ที่นี่

กำหนดการ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
E-mail : rail@nstda.or.th Website : www.thairailtech.or.th โทร 0-2644-8150ต่อ 81840 , 81879

Share