เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559  เวลา 13.30-15.00น.
ได้มีงานแถลงข่าวการจัดงาน การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2
เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน”
The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2)
ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 มี.ค. 59 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน


Share