เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดการบรรยายและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เรื่อง รถไฟความเร็วสูงในไต้หวันและการพัฒนา

อุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระ สมบัติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ถ.พระราม ที่ 6 เขตราชเทวี

ซึ่งเป็นการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Taiwan University และ Taiwan High Speed Rail Cooperation (THSRC) พร้อมกับการ เสวนา เรื่อง “ความท้าทาย

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนระบบรางในประเทศไทย”

Share