• เหตุใดค่ารถไฟฟ้าในประเทศไทยจึงแพงมากและแพงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ?
  • บรรยายโดย อาจารย์ นคร จันทศร

Share