ในวัน พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน เมษายน 2559

ให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมดูงานโรงซ่อมบำรุงรถดีเซลรางสมุทรสาครและระบบเครื่องกั้นทางรถไฟ “มหาชัยโมเดล”

โดยได้รับความร่วมมือจากทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่โรงซ่อมบำรุงรถดีเซลราง และเจ้าหน้าที่ภายในสถานีมหาชัย เป็นอย่างดีและได้ให้ความรู้

และได้เยี่ยมชมพื้นที่ในส่วนต่างๆพร้อมทั้งจัดพื้นที่บนรถดีเซลรางให้เดินทางไปเยี่ยมชมเครื่องกั้นทางรถไฟในจุดต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้เยี่ยมชม

Share