ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 เข้าฟังบรรยายสรุปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เกี่ยวกับการดำเนินงานและทดลองนั่งรถไฟฟ้า ในช่วงส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง (จะเปิดให้บริการในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 และจะให้ทดลองนั่งฟรีถึงวันที่ 1 มกราคม 2555

 

ในช่วงบ่าย ทางคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Depot Airport link เพื่อศีกษาดูงานการดำเนินงานในการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Link ที่ เพื่อดูงานด้านการซ่อมบำรุงรถ ด้านการควบคุมการเดินรถ และทางคณะได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้า Airport express จากสถานีมักกระสันถึงสถานีสุวรรณภูมิ

Share