• ทำไมปัญหาจราจรของไทยถึงแก้ไขไม่ได้ไม่รู้จบ
  • Vicious circle ในระบบขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
  • บรรยายโดย อาจารย์ นคร จันทศร

Share