ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟขั้นพื้นฐาน โดย คุณสุชัย รอยวิรัตน์
  • ระบบเบรกของขบวนรถไฟ โดย ได้รับเกียรติวิทยากรญี่ปุ่น Mr.Itaru Abe
    Manager / Senior Specialist, Rolling Stock & Depot Workshop Equipment
    จาก Japan Transportation Technology Co., Ltd. (JTT) ที่ได้มาประจำที่รถไฟฟ้าสายสีม่วง
Share