ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

– การบรรยายความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบราง

– ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรล ลิงก์

– การนำเสนอของบริษัทอุตสาหกรรมด้านระบบราง

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความสนใจเรื่องระบบขนส่งทางราง
  2. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน (เป็นกิจกรรมค้างคืน พักที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ Email: rail@nstda.or.th

หรือติดต่อโทร 0-2644-8150 (ทปกร ต่อ 81879 วัฒนา ต่อ 81839) , อ.วศพร 089-923-7557

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดโหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแผนที่บ้านวิทยาศาสตร์

Share