ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ได้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก Mr.Kobayashi Tetsuhisa ในการสอนในหัวข้อ “การออกแบบทางรถไฟและรางประเภทต่างๆ”

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการดูงาน ศูนย์อาณัติสัญญาณที่เชียงราก/รฟท.โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ รฟท.หลายท่านในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Share