ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยเป็นการ ดูงานศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย อ.วิหารแดง และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัท
พร้อมทั้งต้องขอบ คุณสมจิตต์ เลวรรณ์ วศร.3 และทีมงาน ที่ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากร ในการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้

Share