ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก คุณบรรเทิง แดงทับทิม ในการสอนในหัวข้อ “เทคนิคการเดินรถ”

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการดูงาน ศูนย์ควบคุมรถไฟ บางซื่อ (CTC บางซื่อ) โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ รฟท.หลายท่านในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Share