ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00-09.00 น.ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ให้ผู้ที่สนใจได้รับการร่วมการทดลองการวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน

โดยได้ความอนุเคราะห์โควต้าเป็นพิเศษ จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

Share