ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก Mr.Takamasa HAYASAKA ในการสอนในหัวข้อ “ระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟความเร็วสูง”

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการ ดูงานโรงงานมักกะสัน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ รฟท.หลายท่านในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Share