ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมดูงานสถานีรถไฟกรุงเทพ และโรงงานมักกะสัน ในกระบวนการทำงานของฝ่ายการช่างกล

ในการนำรถโดยสารเก่ามาดัดแปลงเป็นขบวนรถประเภทต่างๆ และเยี่ยมชมรถโดยสาร “SRT Prestige”

(เกียรติยศรถไฟไทย) รวมถึงรถโดยสารดัดแปลง

ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายในสถานีรถไฟกรุงเทพ และโรงงานมักกะสัน

Share