ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง มาสอนในหัวข้อ การก่อสร้างและการบริหารการเดินรถ ARL

และในช่วงบ่ายเป็นการ ดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ARL  ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัทในการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้

Share