20160726115614-1045982720

งานประชุมประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน Industrial  Supply Chain Logistics Conference 2016

ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2559
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
http://www.bcis.co.th/iscl/agenda.asp

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.bcis.co.th/iscl/form.asp

โดยมี session ที่น่าสนใจคือ
“แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย และการจัดซื้อด้วย ICP (Industrial Collaboration Program)”
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00    ห้อง BB404

โดย คุณนคร จันทศร
นายกฯ วศรท คุณดิสพล ผดุงกุล
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
และ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน

Share