ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • Logistics by Railway โดย Mr.Koji NISHIMURA
  • Railway Interoperability management โดย คุณมานะชัย วัฒนหัตถกรรม
Share