ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 12.30 น. พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร

“การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)”

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)

โดยมีผู้ผ่านการอบรมในรุ่นนี้ทั้งสิ้น 33 ท่าน

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ อมาตยกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร

 

Share