ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2559 ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมดูสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีบางโพ และความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นอย่างดี

Share