ในระหว่างวันที่ 10-27 กันยายน 2559 Beijing Jiaotong University และกระทรวงพานิชย์จีน ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม  Training Course for the Lecturers of Thailand โดยได้มีการอบรมในส่วนระบบรถไฟของจีน และมีการดูงานนอกสถานตามสถานที่ต่างๆเช่น ศูนย์บริหารจัดการตู้สินค้า Marshalling yard, โรงงานประกอบรถไฟ CRRC Changchun, ศูนย์อบรมวิชาชีพการรถไฟความเร็วสูงประจำนครอู่ฮั่น Wuhan high-speed railway vocational skill training duan และได้ทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงระหว่างปักกิ่ง-เทีนยสิน, ปักกิ่ง-ฉางชุนและอู่ฮั่น-ปักกิ่ง โดยคณะที่ไปประกอบด้วย อาจารย์จากหลายๆมหาวิทยาลัย ผู้แทนจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Share