ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น.ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมดูสถานีรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยมีการได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม จากสถานีเตาปูน ไปถึงสถานีปลายทางคลองบางไผ่ เพื่อเยี่ยมชมในส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงและต่อด้วย ศูนย์ควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง (OCC) และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม Driving Simulator รถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นอย่างดี

Share