รายการ กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งมหานคร ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559  ได้อาสาพาไปดูการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีการทำงานกันตลอด 24 ชม.รวมไปถึงพาไปดูกระบวนการทำวงแหวนอุโมงค์ที่นำมาสร้างเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่กว่าจะได้วงแหวนแต่ละวงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการทดสอบความทนทานแข็งแกร่งกันหลายต่อหลายครั้ง กว่าจะนำมาใช้ได้จริง รวมไปถึงการสร้างเส้นทางบนดิน ที่ต้องนำเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้เส้นทางรถไฟฟ้าที่สมบูรณ์ปลอดภัย 

ขอขอบคุณที่มาของคลิปบน Youtube : TvburabhaOfficial และรายการกบนอกกะลา 

Share