รายการ คิดเพื่อชาติ สถานีโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
ตอน ระบบรางในระบบการขนส่ง 
เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559
พิธีกร : ผศ. ดร. มานวิภา อินทรทัต
แขกรับเชิญ : คุณนคร จันทศร (อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย)
ขอบคุณที่มา : TNN2 True Visions784

Share