รายการ คม-ชัด-ลึก ตอน จุดตัดรถไฟ…จุดเสี่ยง?

ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557

ผู้ร่วมรายการ
– รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
– นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ /อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
– พรสุธิ ทองสาด หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ขอบคุณที่มา : รายการ คมชัดลึก

 

Share