การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 3

เรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย”

“The Third Thai Rail Industry Symposium and Exhibition 2017 (The 3rd RISE 2017)”       

The Future of Thai Rail Industry: Opportunities and Challenges in Development through Industrial Collaboration Strategy”

วันที่ 9 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน

——————————————————————————————–

การจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (Thai Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE) ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 โดยนำเสนอในหัวข้อ “งานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ” และปี 2559 นำเสนอในหัวข้อ “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” สำหรับในปี 2560 เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางระบบขนส่งทางราง และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างแท้จริง จึงได้นำเสนอในหัวข้อ”อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย”.ซึ่งจะนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงโดยด่วน อันจะให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต  

กำหนดการ


 

เอกสารประชาสัมพันธ์

Page Facebook : www.facebook.com/rise.trea.or.th/

 

Share