โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สนับสนุน ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบประเมินความปลอดภัย และสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟในขณะวิ่งให้บริการ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลที่ใช้คือ “ยูไอซีห้าหนึ่งแปด” ขึ้น เพื่อใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟ ในโครงการรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ โดยจะส่งมอบผลการทดสอบ และประเมินให้กับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ระบบการตรวจวัด และชุดอุปกรณ์ตรวจวัด และประเมินความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมานี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีการตรวจวัดจากต่างประเทศ ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบประเมินการซ่อมบำรุงรักษาระบบรางในประเทศไทย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการรถไฟอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

ขอบคุณที่มา : NSTDAChannel TVstation

Share