พนักงานขับรถไฟจะต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วันนี้เรามีงานวิจัยที่จะช่วยในการเรียนการสอนทำให้พนักงานขับรถไฟมีความชำนาญ กับชุดฝึกขับรถหัวรถจักร Alstom

“ชุดฝึกขับรถหัวรถจักร Alstom หรือชุดฝึกขับรถไฟ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอนของพนักงานขับรถไฟ ให้มีความรู้ และคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่เสมือนจริง ทั้งการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุ ที่คาดว่าจะพบเจอระหว่างทาง เช่น การชนสิ่งกีดขวาง การชนคน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการขับขี่”

ปัจจุบันชุดฝึกขับรถหัวรถจักร Alstom ได้ติดตั้งไว้ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ซึ่งเป็นชุดฝึกขับสำหรับเฉพาะหัวรถจักรฮิตาชิ โดยเส้นทางในการขับขี่ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้นั้น คือเส้นทางจากสถานีรถไฟกลางดง ถึง สถานีรถไฟปากช่อง ลักษณะเส้นทางมีทั้งทางตรงลาดชันและทางโค้ง

งานวิจัยชิ้นนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาชุดฝึกขับสำหรับหัวรถจักรแบบอื่นต่อไปได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สภาวิจัยแห่งชาติ

Share