เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2560 ให้ผู้สนใจจำนวน 22 คน
เข้าร่วมดูงานและรับฟังบรรยาย ณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS
โดยได้เข้าดูภายในห้องควบคุมการเดินรถ (Central Control Room) และ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 

Share