งานแถลงข่าว การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3

The Third Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE3)

เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 – 10.00 น.

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

แล้วท่านสามารถพบกับงาน RISE3
ได้ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560
ที่โถงชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Share