เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.30 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้สนใจนักวิจัยและเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษา
เข้าร่วมดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาณัติสัญญาณเชียงราก โดยได้รับฟังการบรรยายเรื่องระบบอาณัติสัญญาณรถไฟพื้นฐาน
ระบบที่ใช้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้

Share