ชลิกา จันทรวัต

นักวิชาการ, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

002050

ประวัติการศึกษา

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81860

Email

chalika@nstda.or.th

Share