ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างระบบรางของไทย ได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศอินเดีย โดยเฉพาะงานก่อสร้างรถไฟฟ้าในเมืองต่างๆ ทั่วอินเดีย เช่น นิวเดลี บังคาลอร์ ไจปูร์ กัลกัตตา ซึ่ง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ซื้อหุ้นบริษัทอินเดียชื่อ Skanska Cementation India Limited จากบริษัท Skanska AB (สวีเดน) เมื่อปี 2547 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ITD Cementation India Limited (ITD Cem) ในปี 2548 โดยITD เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 70% และได้ดำเนินงานก่อสร้างในประเทศอินเดียสำเร็จด้วยดีมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้การก่อสร้างระบบรางในประเทศอินเดีย จะดำเนินการในนาม ITD-ITD Cem Joint Venture (JV) ในสัดส่วน51:49 ตามลำดับ โดยมี ITD และวิศวกรไทยเป็นผู้นำ (Leader) ในการดำเนินงานและบริหารโครงการ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการก่อสร้างให้กับบุคลากรของ ITD Cem ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารบุคลากรท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ และประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ ให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ปัจจุบัน ITD-ITD Cem JV ได้ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในประเทศอินเดียมาแล้ว 7 โครงการ ตามด้านล่าง

 

ลำดับ

โครงการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

ลักษณะงาน

สถานะ

1

Delhi Metro สัญญา BC-21

1,300

ออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 7.1 กม. พร้อมสถานี 5 สถานี

แล้วเสร็จเมื่อปี 2552

2

Delhi Metro สัญญา BC-24

6,900

ออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทาง 5.4 กม. พร้อมสถานี 3 สถานี

แล้วเสร็จเมื่อปี 2553

3

Bangalore Metro – Trackworks

1,900

ก่อสร้างงานวางราง (Trackworks) ระยะทาง 110 Track-Km

คาดว่าแล้วเสร็จปี2557

4

Kolkata Metro สัญญา UG2

7,200

ออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทาง 4 กม. พร้อมสถานี 3 สถานี

คาดว่าแล้วเสร็จปี2559

5

Jaipur Metro สัญญา C-2

2,100

ก่อสร้างทางรถยนต์และรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 5.3 กม.

คาดว่าแล้วเสร็จปี2557

6

Delhi Metro สัญญา CC-26R

2,850

ออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ ระยะทาง 9 กม. พร้อมสถานี 8 สถานี

คาดว่าแล้วเสร็จปี2558

7

Delhi Metro สัญญา CC-32 (UG-3)

3,900

ออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

คาดว่าแล้วเสร็จปี2559

รวม

26,150

จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรไทย มีศักยภาพที่จะไปแข่งขันกับผู้ประกอบการและวิศวกรจากประเทศอื่นๆ ได้ในระดับสากล จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมระบบรางให้เกิดการพัฒนา สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

Share