วารสารต่างประเทศ (International Journal)

ชื่อวารสาร คำอธิบาย
Japan Railway & Transport Review JRTR เป็นวารสารที่นำเสนอเรื่องราวของระบบรางและอุตสาหกรรมรถไฟจากญี่ปุ่น
Internation Railway Journal  IRJ เป็นวารสารที่นำเสนอเรื่องราวของระบบรางและอุตสาหกรรมรถไฟจากทั่วโลก
Railway Gazette  วารสารที่มีมานับตั้งแต่ปี 1835 นับเป็นวารสารรุ่นบุกเบิกควบคู่กับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของโลก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแผ่ความรู้ในอุตสาหกรรมรถไฟเป็นการเฉพาะ
Progressiverailroading

 

Share